Organizace školy

Vítejte na stránkách Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží


Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje

Škola s právní subjektivitou patří do souboru speciálních škol a vyučuje:

  • žáky s lehkým handicapem v 1. – 9. ročníku základní školy – v současné době 3 třídy

  • ve třídách speciální školy s přípravným stupněm pro žáky s těžkým mentálním, tělesným a smyslovým postižením od 6 do 20 let věku (4 třídy)

  • Vlastní budova s úplným vybavením a zázemím, nedostatkem je chybějící vlastní školní hřiště. Vzhledem k bezbariérovému řešení budovy jsou vytvořeny podmínky pro integraci tělesně postižených žáků (v současné době 10 žáků)